abril 15th, 2009

Prova d'anglès

S’ha previst la convocatòria de una prova de nivell d’anglès (amb independència dels cursos d’anglès) per tal que el personal puga obtenir un certificat de nivell de cara a demanar els cursos d’idiomes a l’estranger, per als concursos, etc.

La iniciativa sembla bona però, una vegada més, es fa necessària una planificació i coordinació de l’oferta formativa d’idiomes i per extensiò que s¡ntegre amb la resta d’accions formatives dins de un Pla de Formació per al personal

abril 8th, 2009

Planificació de plantilla

Segons la informació de la Universitat a la darrera mesa negociadora març 2009) sembla que el Rector aconseguirà finalitzar el seu mandat sense tindre un model i/o planificació de les necessitats de la plantilla de PAS

Per tant les dotacions i modificacions de plantilla s’han fet majoritariament a parir de les peticions que reben (per escrit personalment al seu despatx) de les diferents unitats. Aquestes son ateses o no discreccionalment tot i tenint en compte criteris i dades objectius que tan sols l’equip rectoral sembla conèixer

I tot això tenint en compte que

– el Claustre ha aprovat els darrers anys que “caldrà analitzar la DEFINICIÓ DE LA PLANTILLA NECESSÀRIA per a atendre les necesssitats
dels centres, departaments i serveis” (línees pressupostàries 2006, 2007 i 2008) o
“Aprovar el MODEL D’UNITATS de gestió de centres,departaments, instituts,unitats de suport i serveis…” o “Establir els CRITERIS i
el calendari d’adaptació de la RLT a les necessitats de l’organització (línees pressupostàries 2009)

– a mesa negociadora i davant la petició sindical de documentació i d’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia per part de la CGT ha hagut
compromisos verbals, permanentment endarrerits, de lliurar als sindicats el model de plantilla de PAS

– a  la modificació de plantilla 1/2008 hi ha una menció expresa del “futur model de centres” del qual, fins i tot, s’extracta un paràgraf
que justifica els criteris  per a la crección de coordinador/a de titulacions

novembre 12th, 2008

Acord de condicions de treball : millores retributives (1)

A) Inclusión de las mejoras retributivas procedentes de las leyes y reglamentos que sean de aplicación para el PAS de la Universidad.

 

B) Mantenimiento de la “paga de septiembre” durante los años 2008-2011

C) Fondo adicional del 2% de la masa salarial para modificaciones de plantilla con la siguiente distribución:

 

0.5 % destinado a una paga compensatoria que se repartirá de manera lineal

 

1,5 % destinado a mejora de las retribuciones del personal (reclasificaciones) y a la promoción

octubre 31st, 2008

Acord de condicions de treball : oferta ocupació

octubre 31st, 2008

Acord de condicions de treball : fons social

octubre 27th, 2008

Hola a tot el personal!

Prueba para la creación de un blog de la CGT en la Universitat de València

« Pàgina anterior