Dimecres, gener 19th, 2011...13:36

MESA NEGOCIADORA 25 gener 2011

Jump to Comments

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions de 20 de desembre 2010.

2.- Aprovació, si escau, de la Modificació 1/2011 de la RLT de P.A.S. (altra documentació: Memòria, Pressupost)

3.- Aprovació, si escau, del nous Criteris de participació de la Universitat de València en el Programa Ramón y Cajal.

4.- Modificació sistema selectiu Grup C2.

5.- Precs i quëstions.Deixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 15 ?