Diumenge, novembre 28th, 2010...22:39

Provisió i ocupació de llocs: més preguntes…

Jump to Comments

– Quasi dos anys desprès de la publicació de la primera Oferta d’ocupació pública de la Universitat tan sols s’ha publicat UNA de les convocatòries previstes que, a més no està completament executada

¿Aconseguirà la nostra excellent universitat convocar i executar la resta de convocatòries abans de finalitzar el 2011 i acomplir el termini legal màxim?

– Als diferents acords signats els darrers anys amb unes o altres secions sindicals s’ha marcat com a objectiu reduir al 10% els llocs de treball ocupat per personal interí.Però any rere any el nombre d’interins supera el 20 % del total de plantilla (i arriben per damunt del 30% si tenim en compte diferents situacions de provisionalitat – comissions, millores, etc.)

– Tal i com ja varem comentar a les persones que superaren la promoció a grup A1 d’administració general no s’els van ofertar totes les vacants sino tan sols uns pocs llocs i amb una classificació básica.

Però la majoria no han arribat a ocupar el lloc de treball del que son titulars i han passat en comissió de serveis a llocs amb una millor classificació.

– De fet hauriem de proposar un projecte d’investigació per tal de conèixer l`embolic de llocs i ocupacions provisionals al grup A1 d’administració general

– S’incrementa, doncs, la llista de persones que fa anys que no ocupen el lloc de treball del que són titulars. Fin i tot hi ha almenys un funcionari que mai ha ocupat cap dels llocs dels que és o ha estat titular.

– ¿Es trencarà la tradició i es cobriran TOTES les vacants en la propera promoció a grup A2 (Tècnics Mitjans de Laboratori? Per que fins ara totes les promocions han deixat vacants que han donat lloc…. a més ocupacions provisionals.

Per cert aprofitem per a recordar al personal afectat que el termini de presentación de sol·licituds finalitza el proper dimarts.

– I finalment no cal recordar que els criteris per a la dotació de llocs provsionalment continúen estant molt discreccionals i poc clars en la majoria de les ocasions i que el malestar de tot el personal continua creixent.

Com a eixemples recents, les millores d’ocupació concedides per a diverses vacants de grup A2 d’administració general especialmente en alguns centres.

O la incomprensible negativa a concedir millores al grup C2 (auxiliars) fins i tot quan s’ha seguit el procediment normatiu i la persona interessada acomplia els requisits.

S’ha de fer un esforç per part de tots per tal de tenir la informació concreta dels llocs vacants i la seua ocupació, encetar un plà d’ocupació per reduïr sensiblement les taxes de provisionalitat i eventualitat i formules de gestió i execució que permetan la convocatòria periòdica dels llocs vacantsDeixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 10 ?