Diumenge, novembre 21st, 2010...14:11

Formació

Jump to Comments

Dibujo1El 22 de novembre a les 8.55 a.m. molts dits estaràn damunt teclats i ratolins intentant entrar en el top 50 per tal d’accedir al nou Diploma de Gestió Universitària.
Aquesta és la penúltima mostra de l’interés per la formació (amb diverses motius) però tambè del desconèixement, dubtes, queixes i irregular valoració que el personal fa de la oferta real.

Conèixem les accions formatives de la Universitat? Es publiciten adequadament i ens arriba la informació?
A la web del Servei està la informació bè que el canvi de disseny de la pàgina no facilita trobar-la.
– Cursos  del Plà de Formació Continua
– Cursos de formació de la Universitat
– Cursos a demanda. Un mínim de 10 persones podem sol·licitar que s’organitze qualsevol curs que ens interesse per al nostre treball
– Ajudes a la Formació. Hi ha un curs en altra institució que t’interesse? La Universitat pot subvencionar-te l’assistència
– Cursos d’idiomes amb diferents modalitats

Una oferta aparentment ampla i flexible però alguns dubtes que hem sentit…

¿els cursos son interessants i adequats per al nostre treball?
¿per que sempre veig les mateixes cares donant els mateixos cursos? ¿No hi ha més gent preparada a la Universitat?

¿per què no es fan en horari de treball i facilitar la conciliació? ¿o s’incrementa la oferta de cursos en línea?

¿hi haurà oferta i facilitats per assistir  per al personal de tots els grups, de qualsevol unitat gran o xicoteta o de torn de matí o vesprada?

¿per a la meua carrera professional com es valoraran i com puc saber quins cursos m’interessaran?

¿els cursos d’anglès han de ser al final del matí? ¿per què s’han desdoblat els nivells…? ¿I per què hi ha ofertes de cursos d’idiomes a alguns centres amb criteris i horaris diferents?

I encara més dubtes que poden surgir i que podeu deixar als comentaris.

Des de CGT entenem que és inajornable la presentació i negociació del Pla Integral de Formació que arreplegue les necessitats institucionals (estratègiques) i les del personal  “com a element fonamental per a dur a efecte la carrera professional, promocional i retributiva” a més de considerar altres qüestions com la incidència en la jornada laboral, la conciliació etc,

Aquest Plà més enllà del compromís de l’actual equip rectoral és una obligació legal derivada de l’acord de condcions de treball 2008-2011 (punt 7) aprovat pel Consell de Govern i pels acords del Claustre que obligaven a que estiguera enllestit des del 2009.3 Comments

  •   Conciliadora
    novembre 22nd, 2010 at 8:49

    A los responsables no les viene bien que los cursos se hagan en horario laboral y como se necesita que te lo firme pues se niega y a fastidiarse.

  • pues eso

  • Curioso también el sistema de selección, donde nadie sabe el su número de preinscripción (solo sale la hora de preinscripción) y ellos se pondrán en contacto con los interesados.

Deixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 12 10 ?